Bewindvoering


Bewindvoering


Bij beschermingsbewind worden alle bezittingen van een cliënt door de bewindvoerder beheerd en beschermd. De bewindvoerder helpt de klant met de aanvraag voor onder bewindstelling en neemt daarna de administratie van de cliënt over. Daarbij kunt u denken aan het verzorgen van de post, betaling van vaste lasten, belastingaangiftes, regelingen treffen met eventuele schuldeisers maar ook het aanvragen van uitkering en toeslagen. Beschermingsbewind wordt altijd door de kantonrechter toegewezen. Zover het mogelijk is, neemt de bewindvoerder de beslissingen over de financiën samen met de cliënt.


 

Mentorschap


Bij mentorschap gaat het om het begeleiden van persoonlijke zaken zoals bijvoorbeeld de verpleging of verzorging van de cliënt, wanneer deze daar zelf niet meer toe in staat is. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam. Ook hier beslist de kantonrechter of de maatregel noodzakelijk is.


Curatele


Ondercuratelestelling is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Zonder toestemming van de curator mag de cliënt geen rechtshandelingen verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld het kopen van een huis of auto. Mensen kunnen alleen door een rechter onder curatele gesteld worden. Alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen in het openbare curateleregister.